หัวเว่ย เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPowerCube โซลูชันพลังงานกำจัดเชื้อเพลิงนอกกริดแบบครบวงจร

Peng Jianhua ประธานธุรกิจ Site Power Facility บริษัท Huawei Digital Power Technologies เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPowerCube โซลูชันพลังงานกำจัดเชื้อเพลิงนอกกริดแบบครบวงจรแก่สายตาผู้ชมทั่วโลกในงาน SNEC Shanghai ซึ่งโซลูชั่นนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบครบวงจรในทุกสถานการณ์ โดยมอบพลังงานที่คุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเชื่อถือได้สำหรับการดำรงชีวิตของผู้คนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นอกกริดและกริดที่ไม่น่าเชื่อถือ และช่วยเชื่อมโยงการแบ่งพลังงาน คุณ Peng เปิดเผยว่า กระแสไฟฟ้าทั่วโลกไม่สมดุล